GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ

Gottman Çift Terapisi, Prof. John Gottman’ın bilimsel araştırma yöntemleri tarafından geliştirilen ve etkililiği çeşitli araştırmalar ile kanıtlanmış bir çift terapisi yaklaşımıdır. Yapılandırılmış bir terapi yapısına sahip olan Gottman Çift Terapisi bünyesinde bulundurduğu diğer terapi yaklaşımlarıyla aynı zamanda eklektik bir yapı da sunmaktadır.

– Her iki partnerin de seansa getirdiği duygulara odaklanarak duygusal onarım ile olumlu duygulanım oluşturmayı amaçladığı için duygu odaklı bir yaklaşımdır.

– İlişki içerisinde sürdürülen davranış örüntülerini fark etmeye ve onları değiştirmeye odaklandığı için davranışsal bir yaklaşımdır.

– İlişkide ortak anlam keşfini sağlamasıyla ve varoluşsal farklılıklara dayanmasıyla varoluşsal bir yaklaşımdır.

– Çiftlerin, ilişkileri hakkında sahip oldukları düşüncelere ve ilişki içerisindeki duyguları hakkındaki düşüncelerine odaklanmasıyla bilişsel bir yaklaşımdır.

– Çift terapisi olsa da partnerlerin kişisel geçmişlerine, ilişki geçmişine ve kendileri hakkında anlattıklarına da odaklanmasıyla öyküsel bir yaklaşımdır.

– İlişki yapısını ve çifti bir sistem olarak görmesiyle sistemik bir yaklaşımdır.

– Erken dönemin ve geçmişteki deneyimlerin (aile, ilişki vb.) bugüne olan etkisinin analizine de önem vermesiyle psikodinamik bir yaklaşımdır.

Gottman Çift Terapisinde amaç çiftlerin çatışmaları çözmesinden ziyade çatışma yönetim becerilerini kazanmasıdır. Çatışma için beceriler oluşturmak, arkadaşlık ve yakınlık için beceriler oluşturmak ve ortak anlam yaratmak temel hedeflerdir.

Değerlendirme süreciyle başlayan terapi süreci, ilişkinin yapısı ve hedefine bağlı olarak devam etmektedir. Güçlü ilişki evinin her aşamasını değerlendirmek ve müdahale etmek üzere birçok tekniği bünyesinde barındırmaktadır.

RANDEVU AL

İNVENTA PSİKOLOJİ’ ye bu formu doldurarak gönderdiğiniz kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun gereğince kurumumuz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir. Bu çerçevede gerekli olduğu takdirde sizlere bilgilendirme amaçlı iletişim kurulacak ve ilave bilgi de talep edilebilecektir. Kişisel verileriniz, başvurunuz kapsamında kurumumuz tarafından diğer çözüm ortaklarıyla gerekliliği ölçüsünde paylaşılabilecektir. Başvurunuz işlemlerinizin takibi amaçlı sistemlerimizde kaydedilecektir. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız ve başvurularınız için bkz. İNVENTA PSİKOLOJİ Gizlilik Politikası / KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
Yukarıda paylaştığım bilgilerim kullanılarak benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.