ETİK İLKELERİMİZ

Psikolojik danışmanlık sürecinde gönüllülük esastır. Kişi istediği zaman hizet almaya başlayıp istediği zaman hizmeti sonlandırabilir.

Psikolojik danışmanlık süreçleri  gizlilik ilkesine göre yürütülür. Danışandan elde edilen tüm bilgiler korunur ve danışanın izni olmadan 3.kişiler ile paylaşılamaz ancak danışanın kendisine ve/veya bir başkasına zarar verme durumu söz konusu olduğunda danışan önceden bilgilendirilerek gerekli kişiler ile iletişime geçilir. (“Gizlilik Politikamızı” inceleyebilirsiniz)

İnventa Psikoloji’de uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan durumlar için psikoterapi uygulanır. Psikolojik rahatsızlık ile karşılaşılması durumunda psikiyatri hekimine yönlendirme yapılır ve gerekirse psikiyatri hekimleri ile işbirliği içerisinde çalışılır.

İnventa Psikoloji’de verilen tüm hizmetler “Türk Psikologlar Derneği” tarafından belirlenmiş olan meslek tanımı, eğitim durumu, görev, yetki ve sorumluluk alanları açısından “Sağlık Meslek Yasası” kapsamına uygun olacak şekilde yapılandırılmış ve sınırlandırılmıştır. https://www.psikolog.org.tr/ozluk-haklari/Tanimlar-Komisyonu-Raporu-2011.pdf

Mesleki sınırlılık veya yetersizlik sebebiyle danışana yardımcı olunamayacağı bir durum olduğunda danışan bir başka uzman veya kuruma yönlendirilebilir.