asli

Aslı AŞIK

Klinik Psikolog

Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Lisans)

Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları: Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR

Klinik Psikolog Aslı Aşık Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı danışmanlığında “Mizofoni ve Kaygı Duyarlılığı Arasındaki İlişkide Sıkıntıya Dayanmanın Aracı Rolü” adlı teziyle yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Bilkent Üniversitesi İkiz Araştırmaları Laboratuvarında araştırma asistanı olarak görevi almıştır, Bilkent Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dezavantajlı gruplara iki yıl boyunca sosyal destek sağlamıştır, Hacettepe Üniversitesi’nde, Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde ve Uğur Okulları’nda stajlarını yapmıştır. Yüksek lisans klinik stajını ise Fransız Lape Hastanesi’nde tamamlamıştır.

 

Yüksek lisans eğitiminde Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımında uzmanlaşmasının ardından Uluslararası Şema Terapi Derneği (International Society for Schema Therapy, ISST) tarafından verilen Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi’ni Prof. Dr. Gonca Soygüt’ten ve Şema Terapi süpervizyonunu Uzm. Psk. Safiye Yinelek’ten alarak sertifikasyon için tüm gereklilikleri tamamlamıştır, sertifika başvuru sürecindedir. Prof. Dr. Gonca Soygüt tarafından verilen Şema Terapi: İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma ve Psk. Dr. Esra Ersayan tarafından verilen Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Teknikler şema terapi alanında tamamladığı diğer eğitimlerdir. Şema terapi ileri düzey süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir.

 

Ayrıca, Uzm. Kl. Psk. Asena Yurtsever’in verdiği EMDR 1. Ve 2. düzey eğitimlerini tamamlamıştır ve Psk. Dr. Feyza Bayraktar tarafından verilen Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi ve Yeme Bozuklukları Tedavisinde Uygulanan Etkin Yöntemler eğitimlerine katılmıştır. Ek olarak, Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV) eğitimlerini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği ve Uluslararası Şema Terapi Derneği üyesidir.

RANDEVU AL

İNVENTA PSİKOLOJİ’ ye bu formu doldurarak gönderdiğiniz kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun gereğince kurumumuz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir. Bu çerçevede gerekli olduğu takdirde sizlere bilgilendirme amaçlı iletişim kurulacak ve ilave bilgi de talep edilebilecektir. Kişisel verileriniz, başvurunuz kapsamında kurumumuz tarafından diğer çözüm ortaklarıyla gerekliliği ölçüsünde paylaşılabilecektir. Başvurunuz işlemlerinizin takibi amaçlı sistemlerimizde kaydedilecektir. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız ve başvurularınız için bkz. İNVENTA PSİKOLOJİ Gizlilik Politikası / KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
Yukarıda paylaştığım bilgilerim kullanılarak benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.