EMDR

1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun geliştirdiği EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) bütünsel bir psikoterapi yaklaşımıdır. Göz hareketlerinin, rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azalttığı Dr. Shapiro tarafından tesadüfi bir şekilde keşfedilmiş ve bu yöntemin etkisi travmatik deneyime sahip kişiler üzerinde bilimsel olarak incelenmiştir. Savaş stresi, doğal afetler, cinsel istismar, fobi, depresyon, endişe, performans kaygısı, beden algısının bozukluğu, yas gibi farklı stresli ve zorlu yaşamsal olayların sebep olduğu olumsuz duygu, inanç ve beden duyumsamalarının duyarsızlaştırılmasını amaçlayan EMDR, bu deneyimlerin olumlu bir şekilde yeniden işlemlenmesini hedefler. EMDR terapisi, sorunların kaynağı olan anılar ve hedeflerin incelenmesi, hazırlık, değerlendirme, duyarsızlaştırma, yerleştirme, beden tarama, kapanış ve yeniden değerlendirmeyi içeren 8 aşamalı protokolden oluşmaktadır (Shapiro, 2001).

EMDR International Association: www.emdria.org


Shapiro, F. (2001). Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols and Procedures, 2nd Edition, Guilford Press, Newyork.

RANDEVU AL

İNVENTA PSİKOLOJİ’ ye bu formu doldurarak gönderdiğiniz kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun gereğince kurumumuz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir. Bu çerçevede gerekli olduğu takdirde sizlere bilgilendirme amaçlı iletişim kurulacak ve ilave bilgi de talep edilebilecektir. Kişisel verileriniz, başvurunuz kapsamında kurumumuz tarafından diğer çözüm ortaklarıyla gerekliliği ölçüsünde paylaşılabilecektir. Başvurunuz işlemlerinizin takibi amaçlı sistemlerimizde kaydedilecektir. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız ve başvurularınız için bkz. İNVENTA PSİKOLOJİ Gizlilik Politikası / KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
Yukarıda paylaştığım bilgilerim kullanılarak benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.