İNVENTA PSİKOLOJİ HAKKINDA

İnventa Psikoloji, bir psikolojik danışmanlık ve psikoterapi merkezidir. Merkezimizde psikoterapi ve danışmanlık hizmeti, üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra “klinik psikoloji” veya “çift ve aile terapisi” alanlarında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış alanında deneyimli ve uzman kişiler tarafından sunulmaktadır.

İnventa Psikoloji’de hizmet veren klinik psikologlar, 1219 sayılı kanun ile düzenlenen “Klinik Psikolog” tanımına uygun olarak bu ünvanı kullanmaktadırlar. (Kanun 26 Nisan 2011 tarihinde, 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

Ekibimizde yer alan uzmanlar, yüksek lisans ve/veya doktora eğitimlerine ek olarak en az bir adet uzun süreli psikoterapi eğitimi almışlardır. Bu eğitimlerin mesleki gelişim için gerektirdiği süpervizyon ve  sürekli eğitim politikasına uymaktadırlar. Kendi psikoterapi süreçlerinden geçmiş veya geçmektedirler.

İnventa Psikoloji’de hizmet veren klinik psikologlar, “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”te belirtilen “Klinik Psikolog Görev ve Sorumlulukları” dahilinde hizmet vermektedir. (Yönetmelik 22 Mayıs 2014 tarihinde, 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf

İnventa Psikoloji’de yüz yüze ve online olarak sağlanan psikoterapi ve danışmanlık süreçlerinde Şema Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT), EMDR Terapisi, Sistemik Terapi,Çift Terapisi, Aile Terapisi, ve Duygu Odaklı Terapi yaklaşımları uygulanmaktadır.

İnventa Psikoloji bünyesinde yetişkinlere, çift ve aileler ile çocuk ve ergenlere yönelik sağlanan psikoterapi hizmetlerinin yanı sıra psikoloji alanında çalışan uzmanlar ve öğrenciler için mesleki gelişime yönelik atölye ve klinik süpervizyon çalışmaları da yürütülmektedir.

İnventa Psikoloji Türk Piskologlar Derneği (TPD) Psikologlar Etik Yönetmeliğinde etik ilkelere ve değerlere uygun olarak hizmet vermektedir.