ŞEMA TERAPİ

Jeffrey Young ve arkadaşları tarafından geliştirilen şema terapi bütünleştirici bir terapi türüdür ve bilişsel-davranışçı, bağlanma, Gestalt, nesne ilişkileri ve psikanalitik gibi ana akım terapi yaklaşımlarını içinde barındırır. Şema terapide kişilerin uzun süre devam eden kronikleşmiş sorunları üzerine çalışılır. Şema terapinin odak noktası çocukluk dönemindeki temel duygusal ihtiyaçlardır. Buna göre her çocuğun diğerlerine güvenli bağlanma, gereksinim ve duygularını ifade etme özgürlüğü, gerçekçi limitler ve öz denetim, kendiliğindenlik ve oyun, hareket özgürlüğüne ihtiyacı vardır. Çocuğun ona bakım veren kişilerle olan ilişkisinde işler yolunda gitmediğinde ve çocuğun temel duygusal ihtiyaçları karşılanmadığında erken dönem uyum bozucu şemalar oluşmaya başlar. Erken dönem uyum bozucu şemalar, kişinin yetişkinlik döneminde psikolojik iyilik halini bozucu etkilere yol açar. Şema Terapiyi diğer yaklaşımlardan ayıran özgün yanlarından biri sınırlı yeniden ebeveynlik kavramıdır. Terapist psikoterapi sınırları içerisinde danışanın erken dönemde karşılanmamış temel duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Sınırlı yeniden ebeveynlik yaparak danışanın kendi kendisine iyi ebeveynlik yapabilmesini destekler.

Şema terapide mod kavramı, mevcut durumda ortaya çıkan, kendi içimizde bir yandır. Şemalar bir araya geldiğinde modları oluşturur. İşlevsel olmayan çocuk modları, işlevsel olmayan ebeveyn modları ve işlevsel olmayan başa çıkma modları olmak üzere; işlevsel olmayan, üç farklı türde şema modları tanımlanmaktadır. Mutlu çocuk modu ve sağlıklı yetişkin modu ise, sağlıklı ve işlevsel modlardır. Şema terapi kırılgan çocuk modlarına yönelik olarak kişilerin çocuk yanlarını tanımalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, kişilerin çocukken örselendikleri, ihmal edildikleri erken dönem yaşantılar belirli tekniklerle ele alınır. Şema terapide öfkeli, hiddetli, dürtüsel, şımarık çocuk modlarına sınır koymak, kırılgan çocuk taraflarını iyileştirmek ve içimizdeki doğal ve mutlu çocuk modunu geliştirmek amaçlanır. Bir diğer hedef ise sağlıklı yetişkin modunu güçlendirmektir.

RANDEVU AL

İNVENTA PSİKOLOJİ’ ye bu formu doldurarak gönderdiğiniz kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun gereğince kurumumuz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir. Bu çerçevede gerekli olduğu takdirde sizlere bilgilendirme amaçlı iletişim kurulacak ve ilave bilgi de talep edilebilecektir. Kişisel verileriniz, başvurunuz kapsamında kurumumuz tarafından diğer çözüm ortaklarıyla gerekliliği ölçüsünde paylaşılabilecektir. Başvurunuz işlemlerinizin takibi amaçlı sistemlerimizde kaydedilecektir. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız ve başvurularınız için bkz. İNVENTA PSİKOLOJİ Gizlilik Politikası / KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
Yukarıda paylaştığım bilgilerim kullanılarak benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.