1. ONLINE TERAPİ HAKKINDA BİLGİ AL

  – Online psikolojik danışmanlık ve psikoterapi, yüz yüze görüşmenin kısıtlandığı ya da sağlanamadığı durumlarda etkililiği kanıtlanmış bir uygulama olarak uzun yıllardır tüm dünyada kullanılmaktadır.

  – Yüz yüze görüşmedeki tüm kurallar geçerlidir.

  – Danışan gizliliği yüz yüze görüşmelerde olduğu gibi gizlilik ilkesine göre korunur. Bu doğrultuda, görüşmelerin dijital ortamda kayıt altına alınması her iki tarafın gizliliği için yasaktır. Bkz. Gizlilik Politikamız.

  – Online seans süresince rahatsız edilmeyeceğinizden ve oturduğunuz odadaki kapının kapalı olacağından emin olmanız önemlidir.

  – Görüşme yapılan yere başka kişilerin girip çıkmasına ve seansı bölmesine önlem alınması seansın verimliliği ve mahremiyetin korunması için önemlidir.

  – Online seans ücretleri yüz yüze seans ücretleri ile aynıdır.

 2. YÜZ YÜZE TERAPİ HAKKINDA BİLGİ AL

  Bir terapi seansı 45-50 dk sürer.

  Seanslar zamanında başlar ve zamanında biter.

  Randevuya katılamayacağınız durumlarda en az bir gün öncesinden haber verilmesi gerekir.

  Psikolojik danışma süreci kişinin gönüllü katılımına bağlıdır. Sürecin herhangi bir aşamasında kişiler danışmanlık-psikoterapi almaktan vazgeçme hakkına sahiptir.

  Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır. Bknz Gizlilik Politikamız.

  Mesleki sınırlılık veya yetersizlik sebebiyle danışana yardımcı olunamayacağı bir durum olduğunda danışan bir başka uzman veya kuruma yönlendirilebilinir.

  Danışan psikoterapi sürecini istediği zaman sonlandırabilir.

 3. İNGİLİZCE TERAPİ HAKKINDA BİLGİ AL

  Ekibimizdeki belirli uzmanlar tarafından İngilizce olarak bireysel ve çift terapisi sunulmaktadır.

  İngilizce psikoterapi seans süresi 45-50 dakikadır.

  İngilizce psikoterapi seansları hem online hem de yüz yüze olarak sağlanabilir.

  Türkiye’de yaşayan ve Türkçe bilmeyen bireyler ve/veya partnerleri ve yurt dışında yaşayan ve partneri Türkçe bilmeyen çiftler İngilizce psikoterapi hizmetinden faydalanabilir.

Klinik Psikolog – ISST Onaylı Şema Terapisti

Yeditepe Üniversitesi– Psikoloji Bölümü (Lisans)
Yeditepe Üniversitesi –
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Lisans)
Marmara Üniversitesi –
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları: Şema Terapi

Klinik Psikolog

Sabancı Üniversitesi – Psikoloji Bölümü (Lisans)
Işık Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı – Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları: Bilişsel Davranışçı Terapi

Klinik Psikolog

İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Psikoloji Bölümü
Işık Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı – Bireysel (Yetişkin) Çift ve Aile

Terapi Yaklaşımları:  Şema TerapiEMDR, ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Klinik Psikolog- ISST Onaylı Şema Terapisti

Koç Üniversitesi – Psikoloji Bölümü (Lisans)
Koç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Lisans)
Université de Lausanne, Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı: 
Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları: Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi

Uzman Psikolog / Çift ve Aile Terapisti

Özyeğin Üniversitesi – Psikoloji Bölümü
Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji (Çift ve Aile Terapisi) (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı: 
Bireysel (Ergen ve Yetişkin), Çift ve Aile

 Terapi Yaklaşımları: Sistemik Aile Terapisi, EMDR, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Yaşantısal Aile Terapisi

Klinik Psikolog

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü (Lisans)
Marmara Üniversitesi
, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)
Eötvös Loránd University – Klinik Psikoloji (Doktora, Devam Ediyor)

Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları: Şema Terapi

Klinik Psikolog – ISST Onaylı Şema Terapisti

Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Lisans)

Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları: Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR

Klinik Psikolog

Özyeğin Üniversitesi – Psikoloji Bölümü
Marmara Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı – Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları:  Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Klinik Psikolog Ph.D

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Lisans)
İstanbul Şehir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)
 University of Dundee – Psikoloji (Doktora)

Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları: Şema Terapi, Diyalektik Davranış Terapisi

Klinik Psikolog Ph.D. – ISST Onaylı İleri Düzey Şema Terapisti

Koç Üniversitesi – Psikoloji Bölümü
Koç Üniversitesi – Gelişim Psikolojisi (Yüksek Lisans)
Hacettepe Üniversitesi – Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)
Hacettepe Üniversitesi – Klinik Psikoloji (Doktora)

Uzmanlık Alanı – Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları: Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Klinik Psikolog

Kadir Has Üniversitesi – Psikoloji Bölümü
Marmara Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin) & Çift Terapisi

Terapi Yaklaşımları: Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Gottman Çift Terapisi

Psikoterapi

 1. ŞEMA TERAPİ

  Jeffrey Young ve arkadaşları tarafından geliştirilen şema terapi bütünleştirici bir terapi olup bilişsel-davranışçı, bağlanma, Gestalt, nesne ilişkileri ve psikanalitik gibi ana akım terapi yaklaşımlarını içinde barındırır. Şema terapide kişilerin uzun süre devam eden kronikleşmiş sorunları üzerine çalışılır. Şema terapinin odak noktası çocukluk dönemindeki temel duygusal ihtiyaçlardır. Buna göre her çocuğun diğerlerine güvenli bağlanma, gereksinim ve duygularını ifade etme özgürlüğü, gerçekçi limitler ve öz denetim, kendiliğindenlik ve oyun, hareket özgürlüğüne ihtiyacı vardır. Çocuğun ona bakım veren kişilerle olan ilişkisinde işler yolunda gitmediğinde ve çocuğun temel duygusal ihtiyaçları karşılanmadığında erken dönem uyum bozucu şemalar oluşmaya başlar. Erken dönem uyum bozucu şemalar kişinin yetişkinlik döneminde psikolojik iyilik halini bozucu etkilere yol açar. Şema Terapiyi diğer yaklaşımlardan ayıran özgün yanlarından biri sınırlı yeniden ebeveynlik kavramıdır. Terapist psikoterapi sınırları içerisinde danışanın erken dönemde karşılanmamış temel duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Sınırlı yeniden ebeveynlik yaparak danışanın kendi kendisine iyi ebeveynlik yapabilmesini destekler.

 2. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

  Bilişsel Davranışçı Terapiye (BDT) göre bireyin durumlara verdiği duygusal tepkiler o duruma yüklediği yorum ve anlam ile şekillenir. Bu bakış açısı düşüncelerimizin, yaşadığımız duruma karşı duygularımızı, bedensel tepkilerimizi ve davranışlarımızı etkilediği temeline dayanır. BDT yaklaşımına göre insanların üzüntü ve kaygı gibi olumsuz duyguları hissetmesine yol açan şey çoğu zaman olayların kendisi değildir. Duygularımız ve davranışlarımız, olayları nasıl yorumladığımızdan etkilenir. Örneğin; bir durumu olumsuz, kötü veya tehlikeli olarak değerlendirdiğimizde tehdit altında, kaygılı, üzgün veya öfkeli hissedebiliriz. Bedenimiz gerilebilir ve savunmaya geçebilir. Diğer taraftan bir durumu olumlu veya sevindirici olarak değerlendirdiğimizde rahat ve mutlu hissederiz, bedenimiz de dingindir.  Bir durumu nasıl algıladığımız ve yorumladığımız çoğunlukla geçmiş yaşantılarımızda öğrendiklerimizle ilişkilidir ancak düşüncelerimiz her zaman gerçekliği yansıtmayabilir ve gündelik hayatımızda zorlandığımız durumların temelini oluşturabilir. BDT kişilere, düşüncelerini ve yorumlarını yeniden değerlendirmelerine ve değiştirmelerine yardımcı olur.

 3. EMDR

  1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun geliştirdiği EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) bütünsel bir psikoterapi yaklaşımıdır. Göz hareketlerinin, rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azalttığı Dr. Shapiro tarafından tesadüfi bir şekilde keşfedilince; bu yöntemin etkisi travmatik deneyime sahip kişiler üzerinde bilimsel olarak incelenmiştir. Savaş stresi, doğal afetler, cinsel istismar, fobi, depresyon, endişe, performan kaygısı, beden algısının bozukluğu, yas gibi farklı stresli ve zorlu yaşamsal olayların sebep olduğu olumsuz duygu, inanç ve beden duyumsamalarının duyarsızlaştırılmasını amaçlayan EMDR, bu deneyimlerin olumlu bir şekilde yeniden işlemlenmesini hedefler. EMDR terapisi sorunların kaynağı olan anılar ve hedeflerin incelenmesi, hazırlık, değerlendirme, duyarsızlaştırma, yerleştirme, beden tarama, kapanış ve yeniden değerlendirmeyi içerek 8 aşamalı protokolden oluşmaktadır (Shapiro, 2001).

 4. SİSTEMİK TERAPİ

  Edindiğimiz bir çok tutum ve davranışı içinde büyüdüğümüz veya bulunduğumuz aile ile bağlı olduğumuz kültürden öğreniriz. Bağlı olduğumuz bu sistemlerdeyse kişilerle etkileşim halinde oluruz ve ilişkileniriz. Sadece aile ve toplum değil, parçası olduğumuz diğer alt sistemlerde de (işyeri, eğitim ve sosyal topluluklar gibi) benzer etkileşimlerimiz olur.

  Sistemik terapi ekolu ise kişi/kişileri bağlı oldukları sistemler doğrultusunda değerlendirmeyi önerir. Psikoterapi, duygu,düşünce ve davranışlarımızın kökenini araştırarak içlerinden işlevsel olmayanları yeniden inşa etmek veya evriltmek için güvenli bir alan sağlar. Sistemik terapi de bu süreçte kişinin parçası olduğu sistemleri ele alarak çalışır. Kişiyi terapiye getiren nedenler incelenir ve terapi süreci boyunca belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlenerek kişinin yaşam kalitesinin artırılması amaçlanır.

 5. ÇİFT TERAPİSİ

  Çift terapisinde, ilişki içerisinde karşılaşılan problemler ele alınır ve çözülmeye çalışılır. Temel hedeflerden bir tanesi partnerlerin duygu/düşünce veya davranışlarının eşleri tarafından daha anlaşılır hale gelmesi ve iletişimin kuvvetlendirilmesidir. Çift terapisinde kullanılacak olan metotlar kişilerin ihtiyacına göre belirlenir ancak çoğunlukla temelde izlenilen adımlar benzerdir.  Terapist, partnerleri tanıdıktan sonra çiftlerin duygularının adlandırmasına ve tanımlanmasına yardımcı olur. Duyguların altında yatan geçmiş ve güncel deneyimler  tespit edilerek çatışmayı hafifletecek çözümler bulmak üzere terapistin ekolü doğrultusunda çiftlerle beraber çalışılır. Partnerlerin duygu yönetimi, problem çözme, çatışma yönetimi gibi becerileri kuvvetlendirelerek çiftlerin ekip olarak daha güçlü hale gelmesi mümkün olur.

 6. AİLE TERAPİSİ

  Aynı aile kültürü içerisinde bulunulmasına rağmen aile bireyleri arasında farklılıklar ve buna bağlı olarak da bazen  aile içerisinde anlaşmazlıklar baş gösterebilir. Aile terapisi ise meydana gelen çatışmaların ve problemlerin çözümlenmesi için uzman eşliğinde yürütülen bir süreçtir. Başvuran ailenin sisteminin işleyişi ile aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerine ve ilişkilerine odaklanılır. Temel amaç aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak ve ilişkilerini kuvvetlendirmektir. Terapi sürecinde çalışılacak olan konu terapist yardımıyla belirlenir ve tedavi planı oluşturulur. Aile terapisi, üyelerin ilişkilerini sağlamlaştırarak zorlu ve stresli dönemlerin daha kolay atlatılmasına destek olur. Terapi sürecinde edinilen beceriler sağlıklı ve dengeli aile ilişkilerinin sürdürülmesine yardımcı olur.

 7. DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ

  1980’lerin başlarında Dr. Susan Johnson ve Dr. Lesley Greenberg tarafından oluşturulmuş Duygu Odaklı Çift Terapisi’nin kökeni bağlanma teorisinine dayanmaktadır (Johnson & Greenberg, 1985).

  Duygu Odaklı Çift Terapisi’nin öncelikli amaçlardan biri, ilişkilerinde sıkıntı yaşayan çiftin sahip olduğu olumsuz örüntü ve döngülerin altındaki duygusal tepkileri incelemek ve yeniden düzenleyerek partnerlerin birbirlerine karşı etkileşimde ulaşılabilir ve yanıt verebilir şekilde değişmesidir. Buna ek olarak, partnerlerin olumsuz duyguları düzenleme, olumlu ve güçlü benlik algıları geliştirebilmeleri için yeni etkileşimler yaratarak güvenli ve rahat bir iletişim kurmalarını amaçlar.

 8. GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ

  Gottman Çift Terapisi, Prof. John Gottman’ın bilimsel araştırma yöntemleri tarafından geliştirilen ve etkililiği çeşitli araştırmalar tarafından kanıtlanmış bir çift terapisi yaklaşımıdır. Yapılandırılmış bir terapi yapısına sahip olan  Gottman Çift Terapisi bünyesinde bulundurduğu diğer terapi yaklaşımlarıyla aynı zamanda eklektik bir yapı da sunmaktadır.

İNVENTA PSİKOLOJİ’de

Ekibimizde yer alan uzmanlar, yüksek lisans ve/veya doktora eğitimlerine ek olarak en az bir adet uzun süreli psikoterapi eğitimi almışlardır. Bu eğitimlerin mesleki gelişim için gerektirdiği süpervizyon ve  sürekli eğitim politikasına uymaktadırlar. Kendi psikoterapi süreçlerinden geçmiş veya geçmektedirler.

İnventa Psikoloji, bir psikolojik danışmanlık ve psikoterapi merkezidir. Merkezimizde psikoterapi ve danışmanlık hizmeti, üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra “klinik psikoloji” veya “çift ve aile terapisi” alanlarında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış alanında deneyimli ve uzman kişiler tarafından sunulmaktadır.

İnventa Psikoloji’de hizmet veren klinik psikologlar, 1219 sayılı kanun ile düzenlenen “Klinik Psikolog” tanımına uygun olarak bu ünvanı kullanmaktadırlar.

İnventa Psikoloji Türk Psikologlar Derneği (TPD) Psikologlar Etik Yönetmeliğinde etik ilkelere ve değerlere uygun olarak hizmet vermektedir.

İnventa Psikoloji’de hizmet veren klinik psikologlar, “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”te belirtilen “Klinik Psikolog Görev ve Sorumlulukları” dahilinde hizmet vermektedir.

İnventa Psikoloji’de yüz yüze ve online olarak sağlanan psikoterapi ve danışmanlık süreçlerinde Şema TerapiBilişsel-Davranışçı Terapi (BDT)EMDR Terapisi, Sistemik Terapi, Çift Terapisi, Aile Terapisi, ve Duygu Odaklı Terapi yaklaşımları uygulanmaktadır.

İnventa Psikoloji bünyesinde yetişkinlere, çift ve aileler ile çocuk ve ergenlere yönelik sağlanan psikoterapi hizmetlerinin yanı sıra psikoloji alanında çalışan uzmanlar ve öğrenciler için mesleki gelişime yönelik atölye ve klinik süpervizyon çalışmaları da yürütülmektedir.

RANDEVU AL

İNVENTA PSİKOLOJİ’ ye bu formu doldurarak gönderdiğiniz kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun gereğince kurumumuz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir. Bu çerçevede gerekli olduğu takdirde sizlere bilgilendirme amaçlı iletişim kurulacak ve ilave bilgi de talep edilebilecektir. Kişisel verileriniz, başvurunuz kapsamında kurumumuz tarafından diğer çözüm ortaklarıyla gerekliliği ölçüsünde paylaşılabilecektir. Başvurunuz işlemlerinizin takibi amaçlı sistemlerimizde kaydedilecektir. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız ve başvurularınız için bkz. İNVENTA PSİKOLOJİ Gizlilik Politikası / KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
Yukarıda paylaştığım bilgilerim kullanılarak benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.