Gözde Topgüloğlu Danışman

Ünvan: Uzman Psikolog / Çift ve Aile Terapisti

Eğitim:

Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Lisans)

Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji (Çift ve aile Terapisi) (Yüksek Lisans)

 Uzmanlık Alanı: Bireysel (Ergen ve Yetişkin), Çift ve Aile

 Terapi Yaklaşımları: Sistemik Aile Terapisi, EMDR, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Yaşantısal Aile Terapisi

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümü mezuniyetinin ardından, yine aynı üniversitenin Psikoloji yüksek lisans programında Çift ve Aile Terapisi üzerine uzmanlaşarak mezun olmuştur. Uzmanlığını aldığı yüksek lisans programı Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüleri Birimi’ne (EFTA-TIC) üyedir ve Uluslararası Aile Terapisi Derneği (IFTA) tarafından akredite edilmiştir. Yüksek lisans tez çalışmasında kişilerin kayınvalide ve kayınpederleriyle ilişkilerinin evlilik memnuniyetleri üzerindeki etkisini araştırmıştır.

Eğitimi sırasında yoğun süpervizyon eşliğinde, Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Çift ve Aile Merkezi’nde bireyler, çiftler ve aileler ile terapi uygulamalarının yanı sıra, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği kapsamında medikal aile terapisi deneyimi vardır. Buna ek olarak, Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi’ndeki 3-6 yaş arası çocuklarla da oyun terapisi bağlamında psikoterapi çalışmaları yapmıştır.

Acil Durum Müdahale Prosedürü (ERP) ve ilk müdahale ekipleri için Acil Stabilizasyon Yöntemi’ne (ISP) dair aldığı eğitimin yanı sıra; Uluslararası EMDR Derneği (EMDRI) tarafından onaylı EMDR I-II eğitimini ve ICEEFT onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi(I) eğitimini de tamamlamıştır. Psikoterapi deneyimine ek olarak, Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birliği Federasyonu (EFPSA) ve Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda yapılan araştırmalarda asistanlık yapmıştır. Türk Psikologlar Derneği, AÇEV, TOÇEV, YÖRET gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmıştır. Çift ve Aile Terapileri Derneği ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Uzman Psikolog/Çift ve Aile Terapisti olarak sistemik yaklaşım ile farklı terapi modellerinden faydalanarak birey, çift ve ailelerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.