Yağmur Türkyılmaz

Eğitim:

Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Lisans)

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Lisans)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)

 Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)

Terapi Yaklaşımları: Şema Terapi

Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. EğitimineMarmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı ile devam ederek ‘Çocukluk Çağı Travmaları ve Flört Şiddeti Arasındaki İlişki: Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin Aracı Rolü’ adlı uzmanlık tezini tamamlamış ve  klinik psikolog ünvanını almıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında “International Society of Schema Therapy” (ISST) tarafından akredite edilmiş olan Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır. Şu anda sertifikalı şema terapisti olabilmek için bireysel ve grup süpervizyonlarına devam etmektedir.