Petek Batum Akgün

Dr. Klinik Psikolog – ISST Onaylı Şema Terapisti

 

Koç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Lisans)

Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gelişim Psikolojisi (Yüksek Lisans)

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Doktora)

Uzmanlık Alanı: Bireysel(Yetişkin), Şema Terapi

Terapi Yaklaşımları:  Şema Terapi ve Bilişsel Davranışcı Terapi

 

Klinik Psikolog Dr. Petek Batum Akgün lisans eğitimini 2003 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2005 yılında aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi bölümünden almıştır. Klinik psikolojiye olan ilgisi doğrultusunda Hacettepe Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında ikinci yüksek lisans derecesini 2007 yılında tamamlamış ve ardından aynı üniversitede Klinik Psikoloji Doktora Programı’na devam etmiştir. 2012 yılında “Obsesif Kompulsif Belirtilerin Yordanmasında Algılanan Ebeveynlik Biçimleri, Üstbilişsel İnançlar, Obsesif İnançlar ve Düşünce Kontrol Yöntemlerinin Rolü: Üstbilişsel Model Çerçevesinde Bir İnceleme” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak klinik psikolojide doktor ünvanı almıştır.

Koç Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümleri’nde Dr. öğretim görevlisi olarak psikoloji dersleri vermiştir. 2010-2020 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Birimi’nde, 2019-2021 arasında ise Korto Psikoloji bünyesinde klinik psikolog olarak çalışmıştır.

Lisansüstü eğitimi süresince aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi eğitimlerine ek olarak EMDR 1. ve 2. düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Dr. Christine A. Padesky ve Dr. David A. Clark tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi alanında pek çok mesleki eğitim almıştır. Uluslararası Şema Terapi Derneği (International Society for Schema Therapy, ISST) tarafından verilen eğitimi ve süpervizyon çalışmalarını tamamlamış, ISST onaylı Şema Terapistidir. Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermeye devam etmektedir. 2021 yılı itibariyle kurucusu olduğu İnventa Psikoloji’de psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.