Kubra
KÜBRA KIZILIRMAK
Psikolog – Çift ve Aile Terapisti

Sabancı Üniversitesi – Psikoloji Bölümü
Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji (Çift ve Aile Terapisi) (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı: Bireysel (Ergen ve Yetişkin), Çift ve Aile

Terapi Yaklaşımları: Sistemik Aile TerapisiDuygu Odaklı Çift Terapisi, Yaşantısal Aile Terapisi

Birey, Çift ve Aile Terapisti

2016 yılında Kadıköy Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi Psikoloji ana dalını ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yan dalını yüksek onur derecesi ile 2021 yılında tamamlamıştır. Tam burslu olarak girdiği Özyeğin Üniversitesi Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüleri Birimi’ne (EFTA-TIC) üye ve Uluslararası Aile Terapisi Derneği (IFTA) tarafından akredite edilmiş olan Çift ve Aile Terapisi yüksek lisans eğitimini 2023 yılında tamamlamıştır. Dr. Senem Zeytionoğlu Saydam danışmanlığında yarık damak dudak hastalığına sahip olan yetişkinlerin yaşadığı zorluklar ile gösterdikleri travma sonrası büyümeyi araştırdığı tezini yürütmektedir.

Yüksek lisans eğitimi sürecince üniversitenin Çift ve Aile Merkezi’nde (ÖzÜÇAM) stajyer psikoterapist olarak birey, çift ve aileler ile bölümün değerli hocalarından yoğun süpervizyon eşliğinde psikoterapi çalışmalarını sürdürmüştür. Tübitak bursiyeri olarak Dr. Asuman Büyükcan Tetik’in gebelik kaybı ve toplumsal etkilerini araştıran çalışmasında görev almıştır. Kartal Belediye’sinde çift ve ailelerle gönüllü olarak çalışıp, 5.Seyir Psikoloji Staj programı kapsamında bireylerle sistemik bakış açısıyla çalışarak klinik stajlarını tamamlamıştır.

Eğitim süreci boyunca psikolog olarak çeşitli gönüllülük projelerinde bulunmuştur.  Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (CIP) kapsamında İstanbul’da bir ilkokulda ve Lüleburgaz’da ‘’Kendini Keşfet’’ projesinde, çocukların iletişim ve eğitim becerilerini geliştirip, farkındalıklarını artırmayı hedefleyen grupla çalışmıştır. 2018 yılında AISEC Brezilya ‘‘Nos Project’’ kapsamında Salvador şehrindeki sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bir bölgede yaşayan öğrencilerle aile içi şiddet, sosyal adaletsizlik gibi öğrenciler tarafından seçilen konularda takım arkadaşlarıyla atölye çalışmaları düzenlemiş ve uygulamıştır. 2019 yılında değişim öğrencisi olarak gittiği Amsterdam Üniversitesi’nde UvA Değişim Programı Elçilerinden biri olarak seçilip kültürlerarası farkındalık, derin demokrasi ve farkındalık konularında eğitim almış, yüksek öğrenimin uluslararasılaşması anlayışını teşvik eden programın geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Couples Therapy) tarafından desteklenen Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi Modül-I ve Dr.Harry Aponte ve Dr. Senem Zeytionğlu Saydam tarafından verilen Terapistin Kendi Üzerinde Çalışma Modeli (Person of Therapist Training Model: Mastering the Use of Self) eğitimini almıştır.  Türk Psikologlar Derneği (TPD), Çift ve Aile Terapileri Derneği’ (ÇATED) ve Duygu Odaklı Birey Çift ve Aile Terapileri (DOÇAT) üyesidir. Danışmanlık uygulamalarında sistemik, duygu odaklı ve yaşantısal modelleri entegre ederek birey, çift ve ailelerle çalışmalarını İnventa Psikoloji’de yürütmektedir.

RANDEVU AL

İNVENTA PSİKOLOJİ’ ye bu formu doldurarak gönderdiğiniz kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun gereğince kurumumuz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir. Bu çerçevede gerekli olduğu takdirde sizlere bilgilendirme amaçlı iletişim kurulacak ve ilave bilgi de talep edilebilecektir. Kişisel verileriniz, başvurunuz kapsamında kurumumuz tarafından diğer çözüm ortaklarıyla gerekliliği ölçüsünde paylaşılabilecektir. Başvurunuz işlemlerinizin takibi amaçlı sistemlerimizde kaydedilecektir. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız ve başvurularınız için bkz. İNVENTA PSİKOLOJİ Gizlilik Politikası / KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
Yukarıda paylaştığım bilgilerim kullanılarak benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.